Rött läppstift

Det händer någonting med mig när jag har rött läppstift. Det tog många år, efter olyckan som gjorde mig rullstolsburen, innan jag hade självförtroendet att Ta plats. Jag förminskade mig själv för att jag kände mig som en belastning, både inför mina närstående och för samhället i stort. Men i mötet med människor och efter resor världen runt, växte jag. Jag kom till insikt med attingen annan än jag själv kan ändra synen på mig själv. Därmed ändra synen på hur andra ser på mig. Ingen annan, än jag själv, kan göra en förändring och omvandla mina erfarenheter till nånting konstruktivt och ta makten över mitt liv. Idag är jag drottning över min tillvaro, jag tar plats och jag är stolt.
. . .
Something happens to me when I wear red lipstick. It took many years after the accident which made me a wheelchair user before I had the confidence to claim my space. I belittled myself, feeling that I was a burden both to my family and to society in general. But in meetings with people and after traveling around the world, I grew as a person. I realised that no one but myself can change the way I regard myself, and thus how others regard me. No one but myself can accomplish that change and transform my experiences into something worthwhile, taking charge of my life. Today I’m the queen of my own life, I’m claiming my space, and I’m proud of who I am.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *