Soluret Pod

Jag växer i mötet med olika människor och min nyfikenhet frodas i samtalet. Ingen livshistoria är den andra lik. Vi är alla unika och bär på årsringar som har format oss. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt och fördjupar mig i deras livshistorier.